REDUKTORY PRZEMYSŁOWE ALFA 20 BP MP AP

Reduktory ciśnienia COPRIM ALFA są to urządzenia działania bezpośredniego ze sterowaniem membranami i sprężyną różnic wysokich ciśnień. Prosta budowa, szybka reakcja i wysoka niezawodność działania, sprawiają, iż reduktory ALFA nadają się szczególnie do urządzeń ulegających nagłym zmianom strumienia gazu, którym to zmianom czasami towarzyszą zmiany ciśnienia wlotowego.

Reduktory ALFA mogą być używane w następujących warunkach eksploatacji:

- gazy niekorozyjne wstępnie oczyszczone o temperaturze – 20oC + 60oC.

- ciśnienie wlotowe minimum 0,5 bar

- ciśnienie wlotu maksymalne 18 bar (w przypadku reduktorów ALFA Io) oraz maksymalnie 5 bar (w przypadku reduktorów ALFA IIo).

Regulowanie ciśnienia przez reduktor ALFA jest kontrolowane poprzez czujnik zewnętrzny oraz porównanie siły napięcia sprężyny i napór ciśnienia wylotowego na membranę.

Reduktory ALFA są również przystosowane do zainstalowania zaworu blokadowego do kontroli maksymalnego i minimalnego ciśnienia wylotowego. Instalacja oraz montaż jest bardzo prosta i intuicyjna.  

 

Reduktory przemysłowe COPRIM ALFA 20 MP, ALFA 20 BP oraz ALFA 20 AP stosuje się do redukcji ciśnienia w zależności od potrzeb i wymaganego ciśnienia roboczego dla danego urządzenia. 

Reduktory ALFA utrzymują stałą wartość ciśnienia na wylocie reduktora, niezależnie od zmian, ciśnienia wlotowego.

Dzięki swojej prostej budowie, szybkiej reakcji i wysokiej niezawodności działania, reduktory  COPRIM ALFA 20 BP, ALFA 20 AP, ALFA 20 MP szczególnie nadają się do urządzeń ulegających nagłym zmianom strumienia gazu, którym często towarzyszą nagłe skoki ciśnień oraz zmienne wartości natężenia przepływu medium przez zawór.

Budowa:

reduktor ALFA 20 MP

reduktor ALFA 20 BP

reduktor ALFA 20 AP

Urządzenia zasadniczo składają się z 3 elementów:

Korpusu wykonanego z żeliwa, głowicy z membraną i sprężyną oraz grzybka zamykającego. Lakierowana piecowo głowica wystepuje w trzech kolorach charakterystycznych dla danego modelu:

Kolor pomarańczowy, reduktor do gazu COPRIM ALFA 20 MP

Kolor żółty, reduktor do gazu COPRIM ALFA 20 BP

Kolor czerwony, reduktor do gazu COPRIM ALFA 20 AP

 

 

reduktor przemysłowy alfa 20 ap

REDUKTOR ALFA 20 AP

 

 

Wlot / wylot: 
1" x 1 1/2"
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 
18 bar 
Ciśnienie wylotowe: 
0,29 ÷ 2,1 bar

 

reduktor coprim alfa 20 bp

REDUKTOR ALFA 20 BP

 

 

Wlot / wylot: 
1" x 1 1/2"
Ciśnienie wlotowe: 
0,5 ÷ 5 bar
Ciśnienie wylotowe: 
16 ÷ 110 mbar

 

reduktor coprim alfa 20 mp

REDUKTOR ALFA 20 MP

 

 

Wlot / wylot: 
1" x 1 1/2"
Ciśnienie wlotowe: 
0,5 ÷ 5 bar 
Ciśnienie wylotowe: 
95 ÷ 450 mbar

 

 reduktor coprim schemat