CO TO JEST LNG

 

LNG (ang. Liquefied Natural Gas) to skroplony gaz ziemny, który po uprzednim oczyszczeniu z zanieczyszczeń poddawany

jest działaniu ciśnienia i bardzo niskiej temperaturze około -160 oC. Proces zmiany stanu skupienia zmniejsza około 600 krotnie objętość gazu

czyniąc go paliwem bardziej ekonomicznym w magazynowaniu i transporcie. Gaz LNG składa się

w 95% z metanu,jest paliwem czystym, bezwonnym, pozbawionym wilgoci i właściwości toksycznych o liczbie oktanowej około 130.

 

Dużą zaletą gazu LNG jest bezpieczeństwo zarówno dla ludzi jaki i dla środowiska. W momencie kontaktu z powietrzem rozrzeda się

i odparowuje w atmosferze. W przypadku rozlania nie pozostawia żadnych osadów w wodzie oraz w glebie ze względu na to, że waży mniej więcej

połowę tego ile woda.

 

Porównując go z olejem napędowym, ilość zanieczyszczeń jakie emituje LNG jest aż trzykrotnie niższa, co wpływa znacząco na jego przewagę

w stosunku do LPG. Kolejną istotną zaletą gazu LNG jest jego dwukrotnie mniejsza emisja dwutlenku węgla niż na przykład podczas spalania węgla brunatnego czy kamiennego.