Zaworki bezpieczeństwa

 

Jest to element, który wykorzystuje się w instalacji ciśnieniowej w celu zabezpieczenia przed zbyt dużym wzrostem ciśnienia – zarówno w przypadku fazy ciekłej jak i fazy gazowej. Zaworek bezpieczeństwa uniemożliwia przekroczenie określonego ciśnienie poprzez odprowadzenie nadmiaru czynnika do atmosfery (w zależności od nastawy danego zaworka bezpieczeństwa).

Podczas pracy zaworek jest normalnie zamknięty. Jednak w chwili przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia następuje jego natychmiastowe otwarcie co zapobiega eksplozji kotła, rurociągu lub zbiornika.

 

Zaworki bezpieczeństwa ½”

zaworki bezpieczeństwa

zaworek bezpieczeństwa schemat

 

  • Nastawa: 18 – 20 – 23 bar
  • Materiał: mosiądz
  • Przyłącze: GZ ½”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaworki bezpieczeństwa ¼” 1 – 2 – 3 – 18 BAR

 

zaworek bezpieczeństwa

 

  • Nastawa: 1 – 2 – 3 – 18 bar
  • Materiał: mosiądz