ZAWÓR TERMOSTATYCZNY

 

 

PEGORARO GAS TECHNOLOGIES opracowało oraz opatentowało wraz z europejską jednostką certyfikacyjną zawór do regulacji przepływu fazy ciekłej do parowników Feed – Out.

 

Zasada działania zaworu termostatycznego opiera się na prostej zasadzie.

Płynny gaz przepływa ze zbiornika przez zawór, a następnie przez filtr, po czym dociera do przepustnicy, która jest zamknięta. Jeżeli temperatura czynnika przekroczy 50oC, rozszczelnienie miechów spowoduje otwarcie przepustnicy, a gaz przepłynie do wymiennika ciepła.Zważając na różne preferencje użytkowników, możliwe jest dostosowywanie temperatury wody i regulacja mechanizmu otwierania przepustnicy.

W przypadku wystąpienia nadmiernego przepływu gazu, temperatura wody opuszczającej wymiennik opadnie powodując uszczelnienie miechów i zamknięcie przepustnicy, aby zapewnić stabilność systemu. 

Podczas awarii systemu podgrzewania zawór termostatyczny domknie przepustnicę, powstrzymując przepływ gazu płynnego przez parownik. Po ustaniu awarii, zawór termostatyczny otwiera się automatycznie, bez potrzeby ręcznego nastawienia.

Ponadto przepustnica zaworu podlega jedynie dwóm siłom – wewnętrznej sprężyny oraz miechowi zaworu termostatycznego; w ten sposób dwie przeciwne siły zostają zrównoważone. Pozwala to na lepszą kontrolę przepływu. Inne parowniki wykorzystują zawory niewyrównywalne, w których ciśnienie nie wyzwala sił pozwalających na łatwą kontrolę przepływu.

 

 

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY ZAMKNIĘTY

 

1 STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA: TEMPERATURA WODY < 50 ÷ 55oC ZAWÓR JEST ZAMKNIĘTY

2 STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA: TEMPERATURA GAZU NA WYJŚCIU < 25÷ 30oC ZAWÓR JEST ZAMKNIĘTY

 

 

 

 

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY OTWARTY

 

1 STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA: TEMPERATURA WODY > 50oC ÷ 55oC ZAWÓR JEST OTWARTY

2 STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA: TEMPERATURA GAZU NA WYJŚCIU > 25oC ÷ 30oC ZAWÓR JEST OTWARTY