STACJE REDUKCYJNO POMIAROWE - INFORMACJE OGÓLNE

 

 

Oferowane przez naszą firmę stacje redukcyjno - pomiarowe są produkowane zgodnie

z Dyrektywą 2014/68/EU PED.

 

 

 

 

 

 

Każda gazowa instalacja przemysłowa jest budowana w oparciu o indywidualny projekt. Projekt powstaje z uwzględnieniem określonych wytycznych, warunkujących pracę urządzeń.

Jednym z głównych parametrów w doborze urządzeń jest rodzaj zastosowanego medium oraz ciśnienie pracy.

 

Niezależnie od zastosowanego medium (LNG, CNG czy gaz z sieci) jesteśmy w stanie dostarczyć do klienta stacje redukcyjno - pomiarowe w dowolnej konfiguracji.

 

Oferowane przez nas zespoły redukcyjne mogą być zasilane gazem ziemnym z sieci lub coraz bardziej popularnym na rynku krajowym LNG (Liqufied Natural Gas) oraz CNG (Compressed Natural Gas). 

Nasi klieni mają możliwość skonfigurowania zamawianego zespołu redukcyjnego według indywidualnych potrzeb, z uwagi na różne wymagane parametry: ciśnienia, zapotrzebowania na gaz itp.

Stacje redukcyjne mogą być wyposażone m.in. w układ pomiarowy, służący do monitorowania najważniejszych parametrów technicznych istotnych do prawidłowego działania instalacji.

Kolejną z opcji konfiguracji jest możliwość zamówienia podwójnego ciągu redukcyjnego (podwójna linia redukcyjna).

Taka konfiguracja jest dodatkowym zabezpieczeniem oraz zapewnia ciągłość pracy w przypadku awarii głównej linii.

W celu zabepieczenia sieci gazowej przed zanieczyszczeniami stałymi nasze zespoły redukcyjne mogą zostać wyposażone w system filtracyjno-separujący. Zamontowane w układzie reduktory gazu dodatkowo posiadają  zawory szybkozamykające (blokady) od minimalnego i/lub maksymalnego ciśnienia.

W razie ewentualnej awarii każdy z ciągów redukcyjnych można wyłaczyć z eksploatacji poprzez zamknięcie zaworów odcinających (zaworów kulowych lub zaworów motylkowych).