SEPARATOR GAZU (ZBIORNIK KONDENSATU)

 

Gaz płynny propan – butan jest mieszaniną propanu (C3H8) i butanu (C4H10), głównych składników należących do grupy węglowodorów nasyconych, zwanych alkanami. Ponadto w składzie gazu płynnego mogą wystąpić nieznaczne ilości związków węglowodorów nienasyconych oraz inne  zanieczyszczenia chemiczne  i mechaniczne. Do zanieczyszczenia mieszanki propan – butan dochodzi  najczęściej na etapie produkcji lub w procesach logistycznych związanych z częstymi przeładunkami lub magazynowaniem paliwa.

W budownictwie przemysłowym, podstawowym narzędziem do odzielenia mieszaniny gazów od kropel cieczy i cząsteczek mechanicznych jest separator gazu, który można również spotkać pod nazwą zbiornik kondesatu. Na proces separacji gazu, wpływa wiele czynników. W zalezności od wielkości cząsteczek są one usuwane na róznych etapach oczyszczania.

Niektóre ze składników mieszaniny niejednorodnej ze względu na swoją masę podlegają prawu grawitacji. Są to zazwyczaj większe zanieczyszczenia stałe o stosunkowo dużej masie , które gromadza sie na dnie separatora w procesie grawitacyjnego opadania. Dużą rolę w procesie oczyszczania odgrywa pęd zastosowanego medium. W zalezności od ilości, masy i rodzaju  zanieczyszczeń, cząsteczki mają różne wielkości pędu. Na gwałtowną zmianę kierunku stumienia medium, szybciej reagują cząsteczki fazy lżejszej ,w ten sposób cząsteczki cięższe zostają odseparowane. Pęd ma także duże znaczenie w procesie koalescencji małych kropel cieczy. Pod wpływem ruchu cząsteczki zderzają się ze sobą i łączą  tworząc coraz większe krople. Zostaja one następnie oddzielone od fazy gazowej pod wpływem sił grawitacji.

Konstrukcje separatorów gazu, w których zachodzą opisane zjawiska fizyczne bywają bardzo różne.

Nasze urządzenia składają się z cylindrycznego zbiornika ciśnieniowego z dwiema dennicami. Elementy wlotowe to przyłącza kołnieżowe lub gwintowane, do których na etapie wykonywania instalacji podłącza się rduktory ALFA. Wewnątrz urządzenia znajduje się półka uderzeniowa tzw. deflektor. Zlokalizowany jest on na wlocie urządzenia, wymusza wytracanie energii kinetycznej cieczy, zapewniając w ten sposób spokojny przepływ medium przez separator.

 

separator gazu stalowy

zbiornik kondensatu

 

Zbiorniki kondensatu wyposażone są ponadto w:

 

-       zaworek bezpieczeństwa ¼“ 2 bar

-       zaworek iglicowy ¼“ PN 40 M/F

-       manometr D60 0 – 2,5 bar z gliceryną

-       zaworek spustowy ¼“ PN 40

 

Materiałem użytym do konstrukcji korpusu oraz kołnieży jest stal.

Wykonanie PN 40

Temperatura pracy separatora  -20oC/+50oC

Urządzenie zgodne z dyrektywą 97/23/CE

 

 

 

WLOT

WYLOT

Ø

KOD

1” GAS

1” GAS

4”

1.36.01

1” GAS

DN 25

4”

1.36.02

DN 25

DN 25

5”

1.36.03

1 ½”

DN 40

5”

1.36.04

DN 40

DN 40

5”

1.36.05

DN 50

DN 50

6”

1.36.06

DN 80

DN 80

6”

1.30.07