Zawory elektromagnetyczne MADAS serie M16/RMO N.C.-M16/ RM N.C. to urządzenia służące do odcinania lub sterowania przepływem mediów gazowych w celu eliminacji zagrożenia wybuchem gazu ziemnego lub propan-butanu. W każdym elektrozaworze elementem sterującym jest cewka elktromagnetyczna a zmianę położenia zaworu (otwarcie – zamknięcie) wywołuje zmiana sygnału elektrycznego. Zawory elektromagnetyczne MADAS gwarantują zatrzymanie przepływu gazu zarówno w przypadku otrzymania sygnału z detekcji gazu (metanu, LPG, tlenku węgla itp.), jak również z termostatów bezpieczeństwa lub w przypadku zaniku napięcia.

 

W celu zapewnienia wysokiej niezawodności, zawór elektromagnetyczny można otworzyć tylko w przypadku występowania napięcia elektrycznego i w przypadku, gdy czujnik gazu nie wysyła żadnego sygnału zagrożenia.

 

Samo zasilenie cewki nie otwiera zaworu. Mechanizm otwierania zaworu jest obsługiwany ręcznie co pomaga w bezpieczny sposób kontrolować przepływem gazu w układzie.

 

Zawory elektromagnetyczne MADAS znajdują zastosowanie w wielu instalacjach przemysłowych, ciepłowniczych, przydomowych, budynkach urzyteczności publicznej, suszarniach, kotłowniach gazowych, itp . 

Wersje zaworów eletromagnetycznych MADAS oznaczone symbolami ....... przeznaczone są do pracy z biogazami, urzywać ich więc można w systemach oczyszczalni ścieków oraz biogazowniach.

Produkty MADAS dzięki swojej prostej i niezawodnej knstrukcji pozwalają na długą i bezproblemową eksploatację. Wysoką jakość produktów gwarantują spełniane przez zawory elektromagnetyczne MADAS normy i dyrektywy: 

 

Norma referencyjna EN 161

  • Dyrektywa Gazowa 2009/142/WE do 20/04/2018
  • Rozporządzenie (UE) 2016/426 od 21/04/2018
  • Dyrektywa PED 2014/68/EU (wersja 6 barowa) (EX 97/23/WE)
  • Dyrektywa 2014/30/EU EMC (EX 2004/108/EC)
  • Dyrektywa 2014/35/EU (EX 2006/95/WE)