Armatura zbiornikowa Cavagna Group

 

Do każdego powszechnie stosowanego zbiornika na gaz płynny niezbędne jest zastosowanie również odpowiednich urządzeń, czyli tzw. armatury zbiornikowej. Jej zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie sprawnego funkcjonowania, odpowiedniej szczelności oraz bezpieczeństwa.

Armatura zbiornikowa to wszystkie urządzenia dodatkowe, które montuje się w zbiorniku. Bardzo często zbiorniki dostępne są już z kompletną armaturą. Jest to rozwiązanie stosowane w celu zminimalizowania popełnienia ewentualnego błędu przy doborze odpowiedniego sprzętu.

 

Główne elementy armatury zbiornikowej to:

  • zawór napełniania (zawór wlewowy VRN bez zaworu odcinającego, z zaworem odcinającym kątowy lub prosty),

  • zawór poboru fazy ciekłej,

  • zawór poboru fazy gazowej z rurką przepełnienia oraz manometrem - 25 bar,

  • zawór bezpieczeństwa typ EU,

  • wskaźnik napełnienia – poziomowskaz.

 

 

ZAWORY POBORU FAZY GAZOWEJ

 

 

zawór poboru fazy gazowej GSE 35GSE 35

 

Charakterystyka urządzenia:

Wyposażony jest w zaworek wyrównawczy (z gwintem 1 ¼” – 5ACME – ZG ), który umożliwia odpowiednio szybkie napełnianie zbiornika, jak również w manometr z gliceryną i w obudowie wykonanej z nierdzewnego metalu. Iglicowy zaworek wykorzystany w konstrukcji umożliwia wymianę manometru nawet przy napełnionym zbiorniku. Jest tutaj możliwość bezpośredniego podłączenie reduktora I stopnia.

Wlot
¾” – 14 NPT

Wylot
POL 880

 

zawór poboru fazy gazowej GSE 50

GS 50

 

Charakterystyka:

Wyposażony jest w wewnętrzny ogranicznik przepływu – przy ciśnieniu powyżej 0,2 MPa automatycznie ogranicza on natężenie przepływu do 40 kg/h. Posiada również manometr z gliceryną w obudowie metalowej nierdzewnej. Iglicowy zaworek pozwala na wymianę manometru nawet kiedy zbiornik jest napełniony. Można tutaj bezpośrednio podłączyć reduktor I stopnia.

Wlot
¾” – 14 NPT

Wylot
W20X1/14”

 

zawór poboru fazy gazowej GSE 80

GS 80

 

Charakterystyka urządzenia:

Wyposażony jest w manometr z gliceryną.

Wlot
¾” – 14 NPT

Wylot
885-14NGO-LH

 

 

ZAWORY WLEWOWE 

 

Zawór wlewowy VRN 20

VRN 20

 

Charakterystyka:

Jest to zawór sprężynowy, normalnie zamknięty oraz samoczynnie się otwierający z chwilą podłączenia końcówki zbiornikowej do napełnienia. Zastosowana w nim specjalna końcówka dolnego grzybka zmniejsza ciśnienie na zawór i w ten sposób zwiększa znacząco tempo napełniania zbiornika.

Wlot
1 ¼” – 11.5 NPT

Wylot
1 ¾” – 6 ACME – 2G

 

 

VRN 88

 Zawór wlewowy VRN 88

Charakterystyka urządzenia:
Wyposażony jest w ręczny zawór odcinający.

Wlot
1 ¼” – 11.5 NPT

Wylot
1 ¾” – 6 ACME – 2G

 

 

VRN 93 (kątowy)

 

Charakterystyka:
Wyposażony jest w ręczny zawór odcinający

Wlot

1 ¼” – 11.5 NPT

Wylot

1 ¾” – 6 ACME – 2G

 

 

ZAWÓR PRZEPŁYWU FAZY CIEKŁEJ

 

RL 16

 

Charakterystyka:

Spełnia funkcję zestawu VL 13 i RL 15

Wlot
¾” – 14 NPT

Wylot
¾” – 14 NPT

 

 

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA TYP EU ORAZ ZAWORY ODCINAJĄCE TYP ST

 

Charakterystyka:

Zawory bezpieczeństwa typ EU można instalować bezpośrednio do zbiornika jak również podłączać do zaworów odcinających typ ST.

Zastosowanie zaworów typ ST to możliwość okresowego sprawdzenia lub wymiany zaworu bezpieczeństwa, bez konieczności opróżniania zbiornika.

 

Połączenie stożkowe

EU 19 - ¾” NPT

EU 24 - 1” NPT

EU 29 -  1 ¼” NPT

 

Połączenie cylindryczne 

EU 20 - ¾” NPSM

EU 25 - 1” NPSM

EU 30 -  1 ¼” NPSM

 

Charakterystyka:

Zawory odcinające typ ST współpracujące z zaworami bezpieczeństwa typ EU.

ST 32 - 2” NPT

 

ST 19 - 1 ¼” NPT

ST 24 - 1 ¼” NPT

ST 29 - 2” NPT

ST 20 - 1 ¼” NPT

ST 25 - 1 ¼” NPT

ST 30 - 1 ½” NPT

 

 

 

WSKAŹNIK POZIOMU (POZIOMOWSKAZ)

 

 

 

ILM

 

 

 

TYP

ZBIORNIKA            

   ŚREDNICA      

DŁUGOŚĆ    RURY A       

DŁUGOŚĆ    RURY B                

   KOD      

podziemny   

1600

995

775

0213

naziemny   

1600

828

775

0214

podziemny   

1250

790

590

0215

naziemny   

1250

635

590

0216

podziemny   

1250

810

590

0217

podziemny   

1250

755

590

0218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBIORNIKI

 

 

                TYP                  

ŚREDNICA   

POJEMNOŚĆ

N – naziemny

1250 mm

V = 2700 l

P – podziemny

1250 mm

V = 2700 l

N – naziemny

1250 mm

V = 2700 l

P – podziemny

1250 mm

V = 2700 l

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚCI DO ARMATURY ZBIORNIKOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

  • Tarczka (oczko) do poziomowskazów COTRAKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • O-ring (uszczelka) do poziomowskazów COTRAKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Przykrywka plastikowa do poziomowskazów COTRAKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Uszczelka do zaworów wlewowych VRN 20 VRN 83 VRN 99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Przykrywka plastikowa do zaworów wlewowych

     VRN 20 VRN 83 VRN 99